Forår 2022 10.01.2022  -  02.05.2022
Vejledning
Svømmeåret starter i uge 34 og slutter cirka ultimo April. 
Året er opdelt i efterår/forårssæson som begge indeholder 14 gange.
Som aktiv i kommende sæson får man tilbudt fornyelse til  forårssæsonen inden pladserne frigives på hjemmesiden.
Ultimo efterårssæsonen sker dette via et link i mailboksen.
Det er altid muligt at tilmelde sig ledige hold efter sæsonstart.
Rabat vil automatisk blive fratrukket. 

Bemærk såfremt der ikke kan findes instruktører til et hold kan vi blive nødt til at aflyse og refunderer kontingent. 

Bemærk det er meget vigtig ved oprettelse af en profil at alle oplysninger stemmer overens med hvem der deltager på hold samt at disse holdes ajour løbende (specielt mailadr. samt mobilnr.) da dette bliver benyttet omkring gentilmelding, aflysning eller nyhedsbreve.

15. maj 2021

Som udviklingen i Covid19 situationen er nu, er forventningen, at vi omkring opstart ultimo august 2021, er tæt på normal opstart til vores svømmesæson. Men hvis det mod forventning skulle se anderledes ud, vil vi så hurtig som muligt melde evt. ændringer ud. Det kunne retningslinjer omkring arealkrav i omklædning og svømmehal samt håndtering af evt. Coronapas.

Derfor er det vigtig at, du som medlem, opdaterer dine kontakt oplysninger.

 


Instruktør-hold (Instr)
Holdet er for instruktør og hjælpeinstruktør i Them Svømmeklub.
Tilmeld/Læs mere - (0)