Forår 2020 06.01.2020  -  27.04.2020
Vejledning
Svømmeåret starter i uge 34 og slutter cirka ultimo April. 
Året er opdelt i efterår/forårssæson som begge indeholder 14 gange.
Som aktiv i en sæson får man tilbudt fornyelse til kommende sæson inden pladserne frigives på hjemmesiden.
Ultimo efterårssæsonen sker dette via et link i mailboksen.
Ultimo maj får alle der har været tilmeldt forårssæsonen en mail med oplysninger omkring tilmelding hvorefter der er mulighed for tilmelding til et hold inden pladser frigives på nettet. 
Det er altid muligt at tilmelde sig ledige hold eftersæsonstart.
Rabat vil automatisk blive fratrukket. 
Bemærk det er meget vigtig ved oprettelse af en profil at alle oplysninger stemmer overens med hvem der deltager på hold samt at disse holdes ajour løbende (specielt mailadr. samt mobilnr.) da dette bliver benyttet omkring gentilmelding, aflysning eller nyhedsbreve.