Vi skal passe på hinanden - derfor udskyder vi svømmeklubbens generalforsamling - ny dato følger når vi kender den
                                                                                                                                                                                   Torsdag den 12. marts 2020 
 
 
Them Svømmeklub afholder generaforsamling tirsdag den 17. marts 2020, kl. 19.30
i Indsigtsrummet i Them Hallerne

1.Valg af dirigent.

 

2.Formandens beretning.

 

3. Fremlæggelse af regnskab.

 

4. Indkomne forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

 

På valg er:                        

                      Diana Nonbo (er villig til genvalg)

                      Julie Pedersen (er villig til genvalg)

                      Gitte Jensen (er villig til genvalg)

                      Bodil Jensen (er villig til genvalg)

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Connie Dalmose Jørgensen (er villig til genvalg)

Jannie Jensen (er villig til genvalg)

                      

Valg af 1 revisor for 2 år:

På valg er: 

Ellen Christensen (er villig til genvalg) 

 

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

Henny Bak (er villig til genvalg)

 

6. Eventuelt.

 

§ 10

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har kun medlemmer over 16 år, som ikke er i restance med deres kontingent. Stemmeret har ligeledes forældre/værger til medlemmer under 16 år, hvert forældrepar/værge har 1 stemme pr. medlem.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke ændres før tidligst på den næste generalforsamling.

 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til, at sende en mail til info@themsvoemmeklub.dk eller til at ringe til Ole på telefon: 28718653. (nyt nummer)
Da vi alle er frivillige, og udfører foreningsarbejde efter vores arbejde må I have forståelse for, at der ikke altid er nogen til at besvare telefonen 
 
 
 
 
 
Klik på Galleri og se eller gense nogle af vores dejlige vandoplevelser igennem årene
 
                                                                                        Find os på Facebook og like vores side
- der er også konkurrencer på vores Facebookside 
 
 
Facebook